Humistar – preparat poprawiający żyzność gleby

EKO - z miłości do natury

Humistar Micro WG przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych podłoża / gleby w uprawach roślin ogrodniczych, ozdobnych oraz sadowniczych. Produkt poprawia warunki rozwoju systemu korzeniowego roślin, poprawia strukturę gleby (przyczynia się do tworzenia struktury gruzełkowatej) i wykorzystanie składników pokarmowych z podłoża. Ponadto ułatwia rozwój mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za życie biologiczne gleby. Humistar Micro WG można stosować z większością nawozów i agrochemikalii powszechnie używanych z wyjątkiem olejów mineralnych, zakwaszaczy, produktów kwaśnych i saletry wapniowej.

Cechy produktu

  • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
  • wspiera życie biologiczne gleby
  • wspomaga rozwój zdrowego, gęstego systemu korzeniowego
  • wpływa na wysoką zdrowotność roślin

Stosowanie

Przygotowanie substratu / podłoża do produkcji rozsady lub sadzonkowania:

Zastosować 450-700 g Humistaru Micro WG na każdy 1 m3 podłoża. Rozpuścić Humistar Micro WG w objętości wody niezbędnej do jego dobrego i równomiernego wymieszania w całej masie przygotowywanego podłoża. Gdy Humistar nie został wprowadzony do podłoża wcześniej, można go zastosować po wysiewie nasion lub wysadzeniu sadzonek do pojemników w dawce – 450-700 g Humistaru Micro WG na 100 l wody (0,5-0,7% roztwór) do podlewania.

Uprawy ogrodnicze, rolnicze:
Zastosowanie ogólne: Rozpuścić dawkę 9-12 kg Humistaru w 200 l wody. Tak przygotowany roztwór roboczy wystarczy na oprysk powierzchni gleby 1 ha. Oprysk wykonać przed siewem lub sadzeniem rozsady w pole. Stosować jednorazowo pełną dawkę. Zabieg powtarzać po każdym cyklu uprawy.

Aplikacja rzędowa: Rozpuścić dawkę 4,5-6 kg Humistaru w 100 l wody. Oprysk wykonać przed siewem lub sadzeniem rozsady w pole. Stosować jednorazowo pełną dawkę. Zabieg powtarzać po każdym cyklu uprawy.

Truskawki:
Wiosną po ruszeniu wegetacji oprysk całej powierzchni gleby w dawce 90 – 100 g/ 100 m2 rozpuszczone w minimum 2 l wody, lub pasowo nad rzędem truskawek w dawce 45 – 60 g/ 100 m2 w roztworze roboczym min. 1 l/ 100 m2 lub w trakcie fertygacji (nawadniania z nawozem) w dawce 45 – 60 g/ 100 m2 Humistaru Micro WG podzielonej na 2-4 aplikacje.

Drzewa owocowe:
Sadzenie drzew – dołki podlewać 0,5-0,7% roztworem Humistaru Micro WG lub bezpośrednio po posadzeniu poprzez fertygację (nawadniania z nawozem) w dawkach dzielonych 4 x 2 kg/ha.
Drzewa starsze – aplikacja doglebowa wiosną, poprzez iniekcje (punktowe nawadnianie) 0,5-0,7% roztworu Humistaru Micro WG w obręb systemu korzeniowego.

Stosowanie przez systemy irygacji (deszczownie, kapilary, taśmy kroplujące):

Uprawy szklarniowe (warzywa, kwiaty): Stosować 25-50 g /100 m2, 3-4 dni po wysadzeniu. Po tygodniu ponownie zastosować dawkę 25-50 g /100 m2.
Uprawy polowe: Stosować dawki dzielone w jednym sezonie 4,5-6 kg/ha, podzielone na 2-4 aplikacje. Irygację rozpocząć z dawką 2,5 kg/ha, a później 1,2-2,5 kg/ha w odstępach 1-2 tygodniowych.
Pola golfowe i trawniki: 90-120 g/ 100 m2 przed wysiewem trawy.

Zaprawianie korzeni (rozsady warzyw lub krzewów i drzewek przed wysadzeniem):

Zamoczyć korzenie w roztworze 0,5-0,7% Humistaru z dodatkiem np. glinki. Dołki pod wysadzenie krzewów, drzewek również można podlać / opryskać 0,5-0,7% roztworu Humistaru.


Mikroskładniki pokarmowe:

Całkowita ilość ekstraktu humusowego: 65% wagowych
W tym:
kwasy huminowe: 53% wagowych
kwasy fulwowe: 12% wagowych

Dostępne opakowania:

  • Opakowanie 200 g
  • Nr katalogowy 720
  • Opakowanie zbiorcze, 9 sztuk
  • EAN 5902341007203