Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Mszyce na porzeczce

Gatunek: Gatunki mszyc na porzeczce: mszyca porzeczkowa, mszyca porzeczkowo-czyściecowa, mszyca porzeczkowo-sałatowa, mszyca porzeczkowo-poziewnikowa, mszyca porzeczkowo-mleczowa.

Objawy: Objawy występowania mszyc można zaobserwować głównie na młodych liściach oraz młodych niezdrewniałych pędach, szczególnie na szczytach pędów. Mszyce żerują na spodniej stronie liści. Na zaatakowanych młodych listach powstają wybrzuszenia. Zdeformowane liście przebarwiają się na często na intensywnie karminowy kolor. Aby zobaczyć mszyce, należy rozwinąć liść i zajrzeć na jego spodnią stronę. Czasami mszyce mogą zaatakować również starsze niżej osadzone liście, wtedy na nich można zaobserwować objawy w postaci drobnych, nekrotycznych, żółtych plamek. Młode pędy, na których żerują mszyce, cechuje zahamowany wzrost. W przypadku zaatakowanych młodych roślin, mszyce mogą doprowadzić do zahamowania wzrostu całej rośliny. Mszyce łatwo rozpoznać, ponieważ żerują w koloniach. Wysysając soki z komórek, ogładzają roślinę, prowadząc do utraty kondycji, co wpływa później na jakość i ilość plonu. Ponadto mszyce wydzielają lepką rosę miodową – spadź, na której rozwijają się czarne grzyby sadzakowe, ograniczające proces fotosyntezy i utrudniające wymianę gazową. Szkodliwość mszyc na porzeczce polega również na przenoszeniu groźnych chorób wirusowych, na które nie ma sposobu zwalczania. Dlatego zachodzi potrzeba szybkiego zwalczania mszyc na porzeczce.

Wygląd szkodnika: Mszyce to niewielkie owad wielkości 2-4 mm. Gatunki mszyc występujące na porzeczce mają różne odcienie żółtego oraz zieleni. Charakterystyczne dla mszyc jest żerowanie w koloniach, liczących setki osobników. Cechą wyróżniającą mszyce są charakterystyczne dwa wyrostki na końcu odwłoka – syfony. Larwy mszyc są bezskrzydłe, a dorosłe posiadają 2 pary skrzydeł. Osobniki uskrzydlone mogą się różnić barwą od larw.

Zapobieganie i zwalczanie:

  • Częściowo można ograniczyć populację wycinając i usuwając końcówki pędów, na których występują mszyce.
  • Populacja mszyc jest ograniczana również przez organizmy pożyteczne (np. biedronki, złotooki, niektóre bzygowate, niektóre pasożytnicze błonkówki), ale zwykle występują one dość późno, więc mszyce zdążą wyrządzić już dość poważne szkody na plantacji.
  • W przypadku zauważenia pierwszych mszyc należy wykonać oprysk odpowiednim środkiem ochrony roślin, nie dopuszczając do rozwoju całej kolonii i wyrządzenia znacznych strat.

Ciekawostki i fakty:

  • Słodka spadź, wydzielana przez mszyce, jest atrakcyjnym pożywieniem dla mrówek. Dlatego czasem w towarzystwie mszyc możemy zaobserwować mrówki, które „troszczą się” o mszyce odstraszając drapieżniki. Zwalczając mszyce pozbędziemy się również mrówek.
  • Mszyce roznoszą choroby wirusowe, dlatego należy je koniecznie zwalczać, ponieważ chorób wirusowych u roślin nie można wyleczyć.
  • Spadź jest używana w przemyśle konsumpcyjnym do produkcji miodu zwanego spadziowym.

Miesiące występowania i okresy wykonania zabiegów ochrony roślin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

okres występowania

okres wykonania zabiegu zwalczającego

Polecane produkty na dany problem

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.