Nasionnica trześniówka na wiśni i czereśni

Gatunek: Nasionnica trześniówka (łac: Rhagoletis cerasi) to muchówka należąca do rodziny nasionnicowatych.

Objawy: Zimują poczwarki w glebie pod drzewami, na głębokości do 5 cm. Muchówki wylatują z miejsc zimowania w maju i czerwcu. Od końca czerwca do początku lipca składają jaja. Jaja są składane pojedynczo do owocu.  Podczas składania jaj nacinają skórkę owocu w najmocniej wybarwionym miejscu i wprowadzają jajo pod nią. Nasionnice po złożeniu jaja oznaczają owoc feromonem, aby uniknąć złożenia jaj przez inne samice. Z tego powodu w owocach obserwuje się zazwyczaj pojedyncze larwy, bardzo rzadko można spotkać więcej larw. Larwy nasionnicy trześniówki żerują wewnątrz owoców, zanieczyszczające wnętrze odchodami. Zaatakowane owoce tracą wartość handlową. Na zewnątrz owocu nie widać praktycznie żadnych objawów występowania nasionnicy. Jedynie po bardzo dokładnym przyjrzeniu się na skórce owocu można zauważyć niewielkie wgłębienie po złożeniu jaj. Czasami „robaczywe” owoce stają się miękkie i opadają z drzewa. Po zakończonym żerowaniu larwy wychodzą z owocu i opadają na glebę aby się przepoczwarczyć.

Wygląd szkodnika: Dorosłe owady to błyszczące, czarne muchy, wielkości około 5 mm. Posiadają jedną parę skrzydeł z charakterystycznym rysunkiem przypominającym nieregularne paski zebry. Pomiędzy skrzydłami na tułowiu można zauważyć żółto-pomarańczową tarczkę. Larwy, żerujące w owocach, są białe, wielkości do 4 mm i nie posiadają nóg.

Zapobieganie i zwalczanie:

  • Na małych plantacjach pod pojedynczymi drzewami można rozkładać gęste siatki, folie lub agrowłókninę. Uniemożliwią one larwom zejście do gleby w celu przepoczwarczenia się.
  • Po zbiorze owoców, glebę można delikatnie przekopać, aby nie uszkodzić korzeni, w ten sposób na powierzchnie zostaną wyciągnięte poczwarki, którymi chętnie pożywią się ptaki.
  • Oprysk środkiem ochrony roślin najlepiej zrobić w czasie masowego wylotu muchówek, który zbiega się z okresem kwitnienia robinii akacjowej. Do obserwacji pojawu muchówek można wykorzystać również pomarańczowe tablice lepowe.

Ciekawostki i fakty:

  • Wylot muchówek z miejsc zimowania zbiega się z okresem kwitnienia robinii akacjowej.
  • Wczesne odmiany czereśni oraz wiśni są w mniejszym stopniu atakowane przez nasionnicę, ponieważ cykl rozwojowy szkodnika i rośliny nieco się rozmija.

Miesiące występowania i okresy wykonania zabiegów ochrony roślin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

okres występowania

okres wykonania zabiegu zwalczającego

Polecane produkty na dany problem

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.