Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Dosiewka trawnika

Trawnik może czasami potrzebować zagęszczenia. Gdy trawa wzrosła zbyt rzadko, gdy trzeba miejscowo uzupełnić darń (np. po przekopaniu, po kretowisku) albo gdy po różnych zabiegach nieco się przerzedziła. Podpowiadamy, jak wykonać dosiewkę.

Kiedy trawnik potrzebuje dosiewki:

– po zimie pozostały udeptane, obumarłe fragmenty,

– wyrównaliśmy kretowiska,

– usuwaliśmy chwasty lub mech i zostały puste miejsca,

– zasiany trawnik nie wzszedł zbyt gęsty.

Prawidłowe wykonanie dosiewki nie kończy się jedynie na rozsypaniu nasion.

Dosiewkę powinniśmy wykonać jak najszybciej od momentu pojawienia się pustych przestrzeni, ponieważ na nich bardzo chętnie rozgości się mech i chwasty.

trawnik z ubytkiem, ubytek w trawniku

1. Przygotowanie trawnika

Młody trawnik – dosiewkę można wykonać po miesiącu od wzejścia wcześniej wysianej trawy.

Najpierw koszenie – używamy kosiarki o dobrze naostrzonych nożach (tępe mogłyby wyrwać młodą trawę). Kosimy, gdy trawa osiągnie 10 cm, do docelowej wysokości 5-6 cm.

Starszy trawnik należy skosić na wysokość 3-4 cm. Umożliwi to nasionom lepszy dostęp do podłoża i da dostęp do światła słonecznego.

2. Przygotowanie podłoża

Trawnik po koszeniu należy wygrabić. Nie tylko po to, aby usunąć skoszoną trawę, ale przede wszystkim w celu zruszenia gleby. Nasiona wpadną w powstałe zagłębienia i będą miały lepsze warunki rozwoju.

3. Wybór mieszanki traw oraz siew

Uzupełniając przerzedzony trawnik, najlepiej użyć nasion trawy specjalnie dobranych do dosiewki. Nasiona można przykryć cienką warstwą gleby lub torfu.

W pustych placach najlepiej użyć tej samej mieszanki traw, której używaliśmy na powierzchni całego trawnika, aby nie różnił się on od pozostałej części. Nasiona mieszamy z glebą i wykładamy na puste place. Jeśli tego nie zrobimy, nasiona należy lekko przysypać ziemią, żeby nie zostały wyjedzone przez ptaki lub wywiane.

Najlepiej wysiewać ręcznie, ponieważ sami jesteśmy w stanie określić, gdzie nasion powinno być więcej, a gdzie mniej.

Po wysianiu nasion mozna zasilić je nawozem do zakładania i regeneracji trawników Agrecol.

trawnik z ubytkiem, ubytek w trawniku

4. Wałowanie

Miejsca z nowo dosianą trawą można delikatnie uklepać lub zwałować. Ten zabieg ogranicza parowanie, a zwiększa podsiąkanie wody, zgromadzonej niżej w glebie. Wałowanie również zagłębia nasiona w glebie, co zapobiega ich wywiewaniu.

5. Podlewanie

Do prawidłowego kiełkowania należy zapewnić nasionom stale wilgotną glebę. Dlatego obserwujmy pogodę i dostosujmy podlewanie trawnika do panujących warunków atmosferycznych. Trawę najlepiej podlewać rano lub wieczorem delikatnym drobnokroplistym strumieniem.

6. Ponowna dosiewka

Jeżeli zajdzie taka potrzeba i trawa z jakichś powodów nie wzejdzie w oczekiwany sposób, należy po 14 dniach powtórzyć dosiewkę, wykonując ponownie kroki od 1-5.

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.