Odchwaszczanie trawników

Wiosną, po ruszeniu wegetacji, na trawniku można zauważyć pojawiające się chwasty. Konkurują one z trawami o wodę i składniki pokarmowe. Szybko się rozprzestrzeniają i psują efekt zadbanego trawnika.

Magda_Trawniki_2

Rozróżniamy chwasty jednoliścienne (chwasty z rodziny traw, o jednym liścieniu1) oraz chwasty dwuliścienne (o dwóch liścieniach). Chwasty dzielą się na rośliny roczne, dwuletnie lub wieloletnie. Zdecydowanie trudniejsze do zwalczenia są chwasty wieloletnie, które charakteryzują się wytwarzaniem kłączy, rozłogów i głęboko sięgających korzeni – są to np. perz właściwy, mniszek lekarski. Jednoliścienne gatunki chwastów na trawnikach można zwalczyć jedynie mechanicznie, ponieważ dostępne herbicydy działają tylko na rośliny dwuliścienne.

1) Liścień – to rozwijający się z zarodka nasiona pierwszy „liść”, który często różni się kształtem od pierwszych liści właściwych.

Young green seedlings plants growing in compost trays the view f

Najczęstsze PRZYCZYNY występowania chwastów na murawie to:

– błędy przy zakładaniu trawnika – niedokładne odchwaszczenie gleby przed wysiewem traw

– zła jakość nasion traw, mieszanka zanieczyszczona nasionami chwastów

– stosowanie nawozów na glebę, która zawiera nasiona chwastów

– zbyt rzadki wysiew nasion, co prowadzi do powstawania pustych przestrzeni, gdzie mogą rozwijać się rośliny konkurencyjne

– niedokładne usunięcie rozłogów i korzeni chwastów wieloletnich

– roznoszenie nasion chwastów przez ptaki i wiatr

– nieodchwaszczane pobliskie nieużytki, rowy, zaniedbane ogrody itp.

– mechaniczne uszkodzenia powierzchni gleby lub wzruszanie jej przez zwierzęta (np. krety), co prowadzi do wydobycia na powierzchnię nasion chwastów

Magda_Trawniki_3

CHWASTY NA TRAWNIKU – USUWANIE

1. Usuwanie mechaniczne

Gdy chwastów na trawnikach nie ma dużo, najlepiej jest usunąć je mechanicznie. Chwasty możemy wyrywać ręcznie (najlepiej, gdy ziemia jest wilgotna). Można korzystać również z motyki, łopatki lub widełek ręcznych do podważania chwastów i wyrywania ich razem z korzeniami oraz rozłogami. Gdy mamy do czynienia z gatunkami wieloletnimi, należy pamiętać, aby dokładnie usunąć wszystkie części podziemne. Z pozostawionych w ziemi fragmentów szybko wyrosną nowe chwasty. Ubytki w trawniku można uzupełnić specjalnymi nasionami do tzw. dosiewki.

2. Zasilanie trawy

Trawa jest rośliną, która potrafi silnie konkurować z chwastami o stanowisko. Aby tak się działo, należy ją regularnie nawozić. Nawóz do trawników zachwaszczonych Agrecol wspomaga silny wzrost trawy, co ogranicza występowanie chwastów i utrudnia wschodzenie nasionom chwastów.

3. Stosowanie herbicydów

Gdy chwasty szybko się pojawiają lub gdy jest ich dużo, warto zastosować herbicydy – środki chwastobójcze (np. Starane Trawniki*, Dicotex 202 SL*, MLECZ*).

Zabieg odchwaszczania jest najbardziej skuteczny wówczas, gdy chwasty mają 2-3 liście właściwe. Im wcześniejsza faza rozwojowa chwastów, tym są one bardziej wrażliwe na działanie substancji aktywnej środka chwastobójczego.

W etykiecie środka ochrony roślin czasami podaje się dawki w postaci zakresu (np. 2-4 ml). Niższe dawki stosujemy na młodsze chwasty, a wyższe zalecane dawki na chwasty w starszych fazach rozwojowych.

Temperatura, w której powinien być wykonany zabieg, to około 12-15˚C, jednak nie więcej niż 20˚C, ponieważ wówczas herbicyd może okazać się mniej skuteczny. Należy pamiętać, aby zabieg herbicydami wykonać przy bezwietrznej, ładnej pogodzie. Pilnujemy przy tym, aby ciecz robocza nie została zniesiona na sąsiednie rośliny i rabaty. Odchwaszczanie chemiczne przeprowadza się od kwietnia do września, 1-2 razy w sezonie.

* Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

 Magda_Trawniki_1

ZAPOBIEGANIE występowaniu chwastów na trawnikach:

– nie należy dopuszczać do zakwitania i zawiązania nasion chwastów, inaczej spowoduje to ich szybkie rozsiewanie

– należy odchwaszczać rabaty z kwiatami, warzywniki, pobliskie rowy i inne miejsca, w których rosną chwasty

– warto wykonywać systematyczne koszenie trawy co 7 – 10 dni; wiele chwastów nie przeżywa tego zabiegu i po skoszeniu nie jest w stanie wytworzyć nowych części nadziemnych

– systematyczne nawożenie trawnika sprzyja uzyskaniu zwartej murawy, dzięki czemu brak jest wolnych przestrzeni, w których mogłyby rosnąć chwasty

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.