Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Chwasty w sadzie i warzywniku

W sadzie i warzywniku mogą występować w zasadzie wszystkie możliwe gatunki chwastów. Chwasty możemy podzielić na:

  • jednoliścienne (posiadające jeden liścień – pierwszy „liść” widoczny na etapie kiełkowania rośliny), do których w większości należą trawy,
  • dwuliścienne (posiadające dwa liścienie – pierwsze „liście” widoczne na etapie kiełkowania rośliny).

Taki podział jest bardzo ważny — od niego będzie zależy rodzaj herbicydu, jaki zostanie użyty w danej uprawie. Chwasty można podzielić również na: jednoroczne, dwuletnie oraz wieloletnie. Zdecydowanie najtrudniejsze do zwalczenia są chwasty wieloletnie, które charakteryzują się wytwarzaniem kłączy, rozłogów i głęboko sięgających korzeni (np. perz właściwy, mniszek lekarski). Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, składniki, pokarmowe, przestrzeń oraz światło. Nadmierne zachwaszczenie w uprawach może doprowadzić do obniżenia ilości i jakości plonu. W sadach pod koronami drzewek owocowych, zalecane jest zachowanie ugoru. Zwalczamy są wszystkie chwasty w obrębie bryły korzeniowej, ponieważ mogą spowodować obniżenie plonu.

Zapobieganie i zwalczanie:

  • Międzyrzędzia w warzywnikach należy regularnie pielić za pomocą motyki.
  • Większe chwasty można wyrywać ręcznie.
  • Pod koronami drzew w sadach oraz w międzyrzędach na warzywnikach lub jagodnikach, można stosować różnego rodzaju ściółki zapobiegające rozwojowi chwastów.
  • W sadach, gdzie planowane jest zachowanie ugoru pod koronami drzew można stosować herbicydy nieselektywne (totalne), niszczące wszystkie gatunki chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Herbicydy te są wchłaniane przez zielone części roślin, więc bez przeszkód można je stosować w obrębie pnia, zapobiegając znoszeniu cieczy użytkowej na zielone części roślin. Można je stosować również, gdy rośliny sadownicze są w okresie bezlistnym. Do takich środków należą: Orkan 350 SL, Randacol 680 EC.
  • W uprawach roślin warzywnych dwuliściennych w pewnych fazach rozwojowych warzyw można stosować środki niszczące wszystkie chwasty jednoliścienne. Takimi środkami są: Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC.
  • W uprawie ziemniaków można zastosować BUZZIN – herbicyd opracowany specjalnie do zwalczania chwastów w ziemniaku.

Miesiące występowania i okresy wykonania zabiegów ochrony roślin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

okres występowania

okres wykonania zabiegu zwalczającego

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.