Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Chwasty w sadach i warzywnikach

W sadach i warzywnikach mogą występować w zasadzie wszystkie możliwe gatunki chwastów. Chwasty możemy podzielić na:

  • jednoliścienne (posiadające jeden liścień – pierwszy „liść” widoczny na etapie kiełkowania rośliny), do których w większości należą trawy,
  • dwuliścienne (posiadające dwa liścienie – pierwsze „liście” widoczne na etapie kiełkowania rośliny).

Taki podział jest bardzo ważny ze względu na to, że od niego będzie zależał rodzaj herbicydu jaki zostanie użyty w danej uprawie. Chwasty można podzielić również na: jednoroczne, dwuletnie oraz wieloletnie. Zdecydowanie najtrudniejsze do zwalczenia są chwasty wieloletnie, które charakteryzują się wytwarzaniem kłączy, rozłogów i głęboko sięgających korzeni (np. perz właściwy, mniszek lekarski). Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, składniki, pokarmowe, przestrzeń oraz światło. Nadmierne zachwaszczenie w uprawach może doprowadzić do obniżenia ilości i jakości plonu. W sadach pod koronami drzewek owocowych, zalecane jest zachowanie ugoru. Zwalczane ą wszystkie chwasty w obrębie bryły korzeniowej, ponieważ mogą spowodować obniżenie plonu.

Zapobieganie i zwalczanie:

  • Międzyrzędzia w warzywnikach należy regularnie pielić za pomocą motyki.
  • Większe chwasty można wyrywać ręcznie.
  • Pod koronami drzew w sadach oraz w międzyrzędach na warzywnikach lub jagodnikach, można stosować różnego rodzaju ściółki zapobiegające rozwojowi chwastów.
  • W sadach, gdzie planowane jest zachowanie ugoru pod koronami drzew można stosować herbicydy nieselektywne (totalne), niszczące wszystkie gatunki chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Herbicydy te są wchłaniane przez zielone części roślin, więc bez przeszkód można je stosować obrębie pnia, zapobiegając znoszeniu cieczy użytkowej na zielone części roślin. Można je stosować również, gdy rośliny sadownicze są w okresie bezlistnym. Do takich środków należą: Orkan 350 SL, Randacol 680 EC.
  • W uprawach roślin warzywnych dwuliściennych w pewnych fazach rozwojowych warzyw można stosować środki niszczące wszystkie chwasty jednoliścienne. Takimi środkami są: Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC.
  • W uprawie ziemniaków można zastosować BUZZIN – herbicyd dedykowany specjalnie do zwalczania chwastów w ziemniaku.

Miesiące występowania i okresy wykonania zabiegów ochrony roślin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

okres występowania

okres wykonania zabiegu zwalczającego

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.