Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Pielęgnacja iglaków po zimie

Rośliny iglaste narażone są na choroby grzybowe i na wystąpienie szkodników. Dlatego wiosną nie można pominąć oceny ich stanu i należy odpowiednio rozplanować prace pielęgnacyjne.

pielęgnacja iglaków po zimie, nawożenie iglaków

Sprawdzamy:

Czy rośliny przezimowały?

Wskutek wystąpienia bardzo niskich temperatur, niektóre rośliny zamierają. Może się to przytrafić zwłaszcza roślinom młodym, słabo ukorzenionym lub gatunkom nieodpornym na przymrozki. W niektórych przypadkach rośliny iglaste zamierają na skutek tzw. suszy fizjologicznej (woda odparowuje z zielonych części roślin i nie może być uzupełniona z zamarzniętego podłoża).

Obumarłe okazy usuwamy.

Czy igły mają naturalny dla swojego gatunku kolor?

Po zimie może wystąpić brunatnienie igieł, będące skutkiem niedoboru składników pokarmowych (szczególnie potasu oraz magnezu). Niedobory te uzupełniamy nawozem Agrecol przeciw brunatnieniu igieł.

Uwaga! Niektóre odmiany roślin iglastych naturalnie odbarwiają się na brązowo w okresie zimowym, np. żywotnik zachodni ‘Brabant’, mikrobiota i wiele odmian jałowców.

Czy występują choroby lub szkodniki?

Najczęstszymi chorobami grzybowymi, występującymi na iglakach, są: fytoftoroza, szara pleśń, rdza i osutka. Natomiast najczęściej występujące szkodniki to przędziorki, ochojniki i czerwce.

Obejrzyjmy dokładnie rośliny i jeśli zauważymy jakieś odstępstwo od normy, spróbujmy zidentyfikować problem. Do walki z chorobami i szkodnikami mogą okazać się niezbędne specjalne opryski.

pielęgnacja iglaków po zimie, nawożenie iglaków

Produkty zalecane do oprysku: Switch 62,5 WG*, Ortus 05 SC*, Fusilade Forte 150 EC*.

Czy rośliny się zdeformowały?

Pod ciężarem długo zalegającego na roślinach śniegu, rośliny mogą się wygiąć lub ułamać. Wiosną musimy jak najszybciej podwiązać zdeformowane i przygięte do ziemi rośliny. Nie odkładajmy tego zabiegu na później, ponieważ iglaki zdrewnieją i będzie nam bardzo trudno przywrócić im pierwotną formę.

pielęgnacja iglaków po zimie, nawożenie iglaków

Czy iglaki są połamane lub uszkodzone?

Złamane gałęzie musimy usunąć. Sprawdźmy czy nie pojawiły się listwy mrozowe (pionowe pęknięcia, powstające na skutek silnych mrozów). Rany po cięciu oraz pęknięcia zabezpieczamy maścią ogrodniczą.

Czy odczyn podłoża jest prawidłowy dla danego gatunku?

Rośliny są w stanie pobierać składniki pokarmowe tylko z gleby o właściwym dla siebie odczynie. Odczyn możemy sprawdzić bardzo prostym w obsłudze kwasomierzem, który składa się z płynu Helliga oraz płytki ceramicznej. Większość roślin iglastych nie toleruje zasadowego odczynu podłoża – pH możemy obniżyć przy pomocy nawozu zakwaszającego do iglaków Agrecol.

Wyjątek stanowią m.in. sosna czarna, świerk serbski oraz cis.

Po wykonaniu wstępnej oceny, przystępujemy do dalszych prac pielęgnacyjnych. Możemy pomóc sobie poniższą infografiką:

pielęgnacja iglaków po zimie, nawożenie iglaków

Nawożenie iglaków

Iglaki potrzebują wiosną przede wszystkim azotu, niezbędnego do wytworzenia nowych zielonych pędów. Gdy ziemia była zamarznięta, rośliny nie były w stanie pobierać wody. Dlatego do regulacji gospodarki wodnej potrzebują także dużych ilości potasu.

Nawóz powinien odpowiadać aktualnym potrzebom roślin iglastych. Jeśli nie występują żadne niepokojące objawy, a podłoże ma właściwy odczyn, stosujemy uniwersalny Nawóz do iglaków Agrecol.

Możemy wybrać także nawóz w formie płynnej, np. Agrecol Mineral żel do iglaków.

W zależności od typu użytego nawozu, wiosenno-letnie nawożenie wykonujemy 2-3 krotnie w sezonie od marca do końca lipca.

Więcej informacji w artykule Nawożenie iglaków.

pielęgnacja iglaków po zimie, nawożenie iglaków

*Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.