Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Mszyce na wiśni i czereśni

Gatunki mszyc: Na wiśni i czereśni występuje mszyca wiśniowo-przytuliowa (łac. Myzus cerasi).

Objawy: Mszyce wylęgają się w kwietniu i rozpoczynają żer na szczytowych liściach najmłodszych pędów szczytowych. Mszyce te żerują w koloniach na dolnej stronie liści powodując, że zwijają się spiralnie. Czasem trudno jest je dostrzec, dopóki nie rozwiniemy liścia. Zaatakowane liście zasychają, a wzrost młodych pędów zostaje zahamowany. Owady wysysając soki z liści, prowadzą do osłabienia roślin, co przekłada się na zmniejszenie plonu. Ponadto mszyce wydzielają lepką rosę miodową – spadź, na której rozwijają się czarne grzyby sadzakowe, ograniczające proces fotosyntezy i utrudniające wymianę gazową. Na przełomie czerwca i lipca część uskrzydlonych mszyc przelatuje na żywiciela wtórnego (przytulię). Nieliczne pozostają na wiśniach i czereśniach, jednak nie wyrządzając już dużych szkód. Jesienią mszyce te wracają na żywiciela pierwotnego (wiśnię i czereśnię) w celu złożenia jaj zimujących.

Wygląd szkodnika: Mszyce to niewielkie owady wielkości około 2 mm. Mszyce wiśniowo-przytuliowe są błyszcząco czarne. Charakterystyczne dla mszyc jest żerowanie w koloniach, liczących setki osobników. To za sprawą zdolności do rozmnażania partenogenetycznego, czyli bez zapłodnienia, samica jest w stanie wydać na świat osobniki potomne. Cechą wyróżniającą mszyce są charakterystyczne dwa wyrostki na końcu odwłoka – syfony. Larwy mszyc są bezskrzydłe, a dorosłe posiadają 2 pary skrzydeł.

Zapobieganie i zwalczanie:

  • Częściowo można ograniczyć populację wycinając i usuwając pędy z koloniami mszyc.
  • W przypadku zauważenia pierwszych mszyc należy wykonać oprysk odpowiednim środkiem ochrony roślin.

Ciekawostki i fakty:

  • Słodka spadź wydzielana przez mszyce jest atrakcyjnym pożywieniem dla mrówek. Dlatego czasem w towarzystwie mszyc możemy zaobserwować mrówki, które „troszczą się” o mszyce odstraszając drapieżniki. Zwalczając mszyce pozbędziemy się również mrówek.
  • Mszyce przenoszą choroby wirusowe z innych chorych roślin, dlatego należy je koniecznie zwalczać, ponieważ chorób wirusowych u roślin nie można wyleczyć.
  • Spadź jest używana w przemyśle konsumpcyjnym do produkcji miodu zwanego spadziowym.

Miesiące występowania i okresy wykonania zabiegów ochrony roślin

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

okres występowania

okres wykonania zabiegu zwalczającego

Polecane produkty na dany problem

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.