Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz dostęp do poradnika Środków Ochrony Roślin!

Co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Po sezonie często zostają nam puste opakowania po środkach ochrony roślin. Od 2014 roku obowiązuje ustawa, która nakłada na użytkownika obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin.

Na etykiecie każdego środka ochrony roślin umieszczone są informacje o niebezpieczeństwie i zagrożeniach jakie stwarzają dla nas te produkty oraz sposobie postępowania z opakowaniem.

Opakowania po środkach ochrony roślin mają status niebezpiecznych, dlatego nie wolno ich palić, wyrzucać do pojemników na odpady komunalne czy w inne niedozwolone miejsca. Opakowanie po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać, a popłuczyny wylać do przygotowywanej cieczy roboczej. Puste i czyste opakowania należy zwrócić do punktu sprzedaży środka.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin chcąc ułatwić procedurę zwrotu opakowań stworzył System Zbiórki Opakowań – PSOR. System ten daje możliwość bezpłatnego oddania pustych opakować po środkach ochrony roślin, nawozach czy produktach biobójczych. Obwarowaniom prawnym podlegają opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla ludzi i organizmów wodnych, oznaczony jednym z poniższych piktogramów:

postępowanie ze środkami ochrony roślin, co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Niektóre z punktów sprzedaży przyjmujących opróżnione opakowania żądają dowodu zakupu środka (paragonu, faktury). Jednakże każdy punkt sprzedaży ma obowiązek przyjąć puste, czyste opakowania po środkach ochrony roślin. Opakowania niebezpieczne można oddać również do każdego sklepu, punktu sprzedaży, który uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań. Punkty te nie zażądają od nas paragonu i bez problemu umożliwią nam zwrot opakowań. Jedynym warunkiem jest trzykrotne przepłukanie opakowania. Torebek papierowych i foliowych nie należy płukać.

Pamiętajmy, że opakowania po środkach ochrony roślin są niebezpieczne dla naszego zdrowia i dla środowiska. Nie spełnianie obowiązku zwrotu opakowań może skutkować nałożeniem grzywny. Zbierajmy puste opakowania przez cały sezon, a jesienią oddajmy czyste opakowanie do punktu sprzedaży objętego systemem PSOR. Zrobimy to z korzyścią nie tylko dla siebie, ale i dla środowiska.

Zapraszamy także do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na ten temat na stronach:

agrecol.pl

systempsor.pl

https://www.traditionrolex.com/21

Ważne!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


AGRECOL © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.